• Mon. Jul 22nd, 2024

kommersant.am

Just another WordPress site

Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 18/09/23

ByEditor

Sep 18, 2023

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները սեպտեմբերի 18-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են.

Անկանխիկ

Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 385.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 387.50 դրամ (+0.00 դր.):

Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 408.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 415.00 դրամ (+0.00 դր.):

Անկանխիկ Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 3.96 դրամ (+0.01 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.05 դրամ (+0.02 դր.):

Կանխիկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 385.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 387.50 դրամ (+0.50 դր.):

Կանխիկ եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 408.00 դրամ (+1.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 415.00 դրամ (+0.50 դր.):

Կանխիկ ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 3.96 դրամ (-0.02 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.05 դրամ (+0.02 դր.):

Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 18/09/23

Գործընկեր բանկերի կողմից պահին սահմանված են հետևյալ փոխարժեքները.

Ակբա բանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+1.00 դր.), վաճառք՝ 418.00 դրամ (+1.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.96 դրամ (+0.01 դր.), վաճառք՝ 4.16 դրամ (+0.00 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+1.00 դր.), վաճառք՝ 418.00 դրամ (+1.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.96 դրամ (+0.01 դր.), վաճառք՝ 4.16 դրամ (+0.00 դր.):

Ամերիաբանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 404.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 418.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.82 դրամ (+0.09 դր.), վաճառք՝ 4.12 դրամ (-0.11 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 404.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 418.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.82 դրամ (+0.09 դր.), վաճառք՝ 4.12 դրամ (-0.11 դր.):

Բիբլոս բանկ Հայաստան

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.00 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 407.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 418.00 դրամ (+1.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.84 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 4.15 դրամ (+0.00 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 407.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 418.00 դրամ (+1.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.84 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 4.15 դրամ (+0.00 դր.):

Կոնվերս բանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 406.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 417.00 դրամ (+1.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.84 դրամ (-0.01 դր.), վաճառք՝ 4.08 դրամ (+0.00 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 406.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 417.00 դրամ (+1.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.88 դրամ (-0.01 դր.), վաճառք՝ 4.09 դրամ (+0.00 դր.):

ԱյԴի բանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 416.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.84 դրամ (-0.02 դր.), վաճառք՝ 4.10 դրամ (-0.02 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 382.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 418.00 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.84 դրամ (-0.02 դր.), վաճառք՝ 4.11 դրամ (-0.02 դր.):

Ինեկոբանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 405.50 դրամ (+1.50 դր.), վաճառք՝ 417.50 դրամ (-0.50 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.87 դրամ (+0.01 դր.), վաճառք՝ 4.14 դրամ (-0.01 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (-0.50 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 405.50 դրամ (+1.50 դր.), վաճառք՝ 417.50 դրամ (-0.50 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.87 դրամ (+0.01 դր.), վաճառք՝ 4.14 դրամ (-0.01 դր.):

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.00 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 416.00 դրամ (-1.00 դր.): Կանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.91 դրամ (-0.01 դր.), վաճառք՝ 4.05 դրամ (-0.04 դր.):

Անանխիկ ԱՄՆ դոլարի առք` 383.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 388.50 դրամ (+0.00 դր.): Անանխիկ եվրոյի առք` 405.00 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 416.00 դրամ (-1.00 դր.): Անանխիկ ռուսական ռուբլու առք` 3.88 դրամ (+0.00 դր.), վաճառք՝ 4.09 դրամ (-0.04 դր.):