• 19.09.2021 01:38

День: 05.02.2021

  • Главная
  • Զգուշացեք. դուք էլ չընկնեք այս խաբեբայի թակարդը. Տարածեք, որ բոլորը տեղեկանան

Զգուշացեք. դուք էլ չընկնեք այս խաբեբայի թակարդը. Տարածեք, որ բոլորը տեղեկանան

Քանի որ Երևանը փոքր քաղաք է, մեկ էլ տեսաք զուտ պատահաբար դուք հայտնվեք այս կեղծ բիզնես լեդիի ծուղակում: Նա ծածուկ է և գայթակղում է ուրախությամբ: Նա գործում է խելացի, խորամանկ…